کد مطلب:25
تاریخ انتشار:25 اسفند 1392 ساعت 15:26

در مورد کالاهایی که براساس شرایط گارانتی و خدمات شرکت ویرا،مشمول گارانتی نمی شوند،چه باید بکنیم؟

در مورد کالاهایی که به دلیل اتمام مدت گارانتی یا آسیب دیدگی دچار مشکل فنی شده اند و خارج از شمول گارانتی هستند، می بایست موضوع با نماینده شرکت یا به طور مستقیم با دفتر گارانتی و خدمات شرکت مطرح گردد.در مواردی که امکان پذیر باشد کالاهای آسیب دیده با هزینه خریدار تعمیر خواهند شد.